Fundacji Wybierz by Pomóc

Szczecin 70-026
ul. Smolańska 3

Jesteśmy młodą organizacją, maleńkim pączkiem, który rozwija się.

Zapraszamy Wszystkich, którym bliska jest idea niesienia pomocy, zapraszamy również tych, którzy nie mają pieniędzy na realizację dobroczynnego projektu o ile spójny jest z naszą misją.

Poszukujemy sponsorów, darczyńców chcących wspólnie z nami realizować projekty, wspierać nasze pomysły, wspólnie dawać pomoc tam gdzie jest ona celowa.