Ośrodek Leczenia Uzależnień Przemiana

Gdynia 81-185
Staniewicza 1A/7

Ośrodki Przemiana zapewniają pomoc w walce z nałogami. Pierwszy gabinet należący do tej sieci w Polsce powstał w 1988 roku. Prywatne ośrodki leczenia uzależnień Przemiana zapewniają pomoc dla osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu , narkotyków, dopalaczy lub leków. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową opartą o mapę problemu sporządzoną dla każdego pacjenta podczas wstępnego spotkania. Prywatna terapia uzależnień w naszym ośrodku oparta jest o autorski program, który wykorzystuje połączenie podejścia poznawczo-behawioralnego, egzystencjonalnego i racjonalno-emotywnego. Detoks ma u nas formę pobytu motywacyjnego lub prowadzony jest w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej.