Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą "Małopolska Telewizja ZVAMI" jest IMAV ANDRZEJ ADAMSKI z siedzibą w Tarnowie.

ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/288

33-100 Tarnów

www.zvami.tv

Numer koncesji: Nr 691/2017-TK

 

 

Dane kontaktowe:

Telewizja ZVAMI

Rynek 5

33-100 Tarnów

kontakt techniczny: [email protected]

e-mail: [email protected]

tel: +48 731 144 062

 

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl