Rodzaje paczek kurierskich

  • 03.02.2020, 16:00
  • Grupa Tipmedia
Rodzaje paczek kurierskich
Paczki kurierskie mają różne wymiary i zastosowanie. Głównie na tych dwóch aspektach polegają różnice między nimi. Zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem po paczkach kurierskich, by zawsze wybierać te odpowiednie.

Kurierska paczka standardowa

Standardową paczką kurierską nazywamy paczkę, która ma kształt prostopadłościanu albo sześcianu. Najdłuższy jej bok nie może przekraczać 120 cm, a całkowita suma wymiarów (tzn. suma długości, szerokości i wysokości) nie może przekraczać 220 cm. Jeśli wymiary te zostaną przekroczone, mamy do czynienia z niestandardową paczką kurierską, o której za chwilę.

Kurierska paczka niestandardowa

Pod niestandardową paczką kurierską kryje się paczka o jednym wymiarze przekraczającym 120 cm lub całkowitej sumie wymiarów (tzn. suma długości, szerokości i wysokości) przekraczającej 220 cm. Ale to nie wszystko. Ponieważ paczką niestandardową będzie nie tylko ta przekraczająca wymiary standardowej i mająca kształt prostopadłościenny lub sześcienny, ale również ta, której kształt jest nietypowy lub nieregularny, to znaczy:

l posiada element w okrągłym, owalnym lub cylindrycznym kształcie;

l posiada element wystający;

l posiada nieregularny kształt.

Kurierską paczką niestandardową nie będzie paczka dłużycowa (o której piszemy w dalszej części poradnika dotyczącego rodzajów paczek kurierskich), chyba, że będą to:

l opony bez felg, nieprzekraczające rozmiaru 15”, pakowane parami - jedna na drugiej, a nie równolegle, obok siebie;

l tuby o średnicy do 10 cm i długości do 120 cm;

l owinięta stretchem lub nieowinięta karma dla zwierząt, której waga nie przekracza 20 kg (wówczas jest to paczka standardowa);

l foliopaki InPost sklejone w celu uzyskania większego rozmiaru (taka sytuacja musi być uprzednio zweryfikowana i zaakceptowana przez InPost).

Kurierska paczka gabarytowa

Kurierska paczka gabarytowa cechuje się małą wagą i dużymi wymiarami. Waga gabarytowa takiej paczki jest większa niż jej waga rzeczywista. Jeśli paczka gabarytowa waży powyżej 50 kg, za każdy dodatkowy kilogram pobierana jest opłata. Jednocześnie, jej waga nie może przekroczyć 70 kg, ponieważ wówczas rozliczana jest, jako usługa Paleta Standard InPostu. wagę paczek gabarytowych oblicza się według specjalnego wzoru, który jest ilorazem dzielnej w postaci iloczynu długości (podawanej w cm), szerokości (podawanej w cm), wysokości (podawanej w cm) oraz dzielnika w postaci liczby 6000.

Kurierska paczka dłużycowa

Kurierska paczka dłużycowa charakteryzuje się długością najdłuższego boku przekraczającą 200 cm. Niedopuszczalne jest, by rzeczywista waga maksymalna pojedynczego elementu lub wiązki paczki dłużycowej przekraczała 30 kg. Maksymalna długość takiej paczki nie powinna przekraczać 350 cm. Cenę paczki dłużycowej oblicza się za każdy rozpoczęty metr paczki, która przekroczyła 200 cm.

W jaki sposób ustalić wagę paczki kurierskiej?

Więcej na temat rodzajów paczek kurierskich przeczytać można na https://inpost.pl/pomoc-rodzaje-paczek-kurierskich. Poza znajomością rodzajów paczek, warto również wiedzieć, w jaki sposób ustalać, ile ważą przesyłki kurierskie. Ich wagę ustala się, kierując się zasadą wyboru wyższej wagi paczki, która będzie odpowiednio wagą rzeczywistą, gabarytową lub dłużycową. Jeśli natomiast chodzi o paczki niestandardowe, gabarytowe lub dłużycowe, każda z nich jest nadawana na osobny list przewozowy, a zasada obowiązująca w takim przypadku brzmi: jedna paczka = jeden list przewozowy.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: